Jelenlegi tanítási hét: „A”

Az iskola története

Az 1980-as évek elején, Bonyhádon két általános iskola működött. A tanulólétszám növekedése következtében több szükségtanteremben, 11 helyszínen folyt ekkor a városban az alapfokú oktatás, így szükségessé vált a Fáy lakótelep központjában új iskola létesítése.

A III. sz. Általános Iskola első tanévét a megye legmodernebb intézményeként 1984-ben kezdte meg Bősze István igazgatásával. A 28 tanulócsoportban 822 tanuló vehette birtokba a 24 tantermet, a szaktantermeket, a 600 m2-es tornatermet, a könyvtárat és az 1000 adagos éttermet.

Az 55 fős tantestület a másik két intézmény tanári karából vált ki, illetve új pedagógusok felvételére is sor került. Az első tanévben a 8 osztályos képzési- és napközis rendszerű iskolában az emelt szintű német nyelv oktatását kezdték meg.

1989-ben felépült a Városi Tanuszoda, így az 1989/1990-es tanévtől bevezették az emelt szintű úszás oktatását is. Ettől a tanévtől a szülői igényeknek megfelelően az emelt szintű angol nyelv oktatását is beépítették képzési rendszerükbe. Az 1992/93. tanévtől első és második évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyból fejlesztő csoport működik.

A város polgármestere Oroszki István kezdeményezése 1999-ben Széchenyi István születésének bicentenáriuma tiszteletére a III. Sz. Általános Iskola Széchenyi István országos vetélkedősorozatot hirdetett. Az egy éves versenysorozat döntőjéhez kapcsolódóan, 1992. szeptember 25-én ünnepélyes keretek között vette fel a Széchenyi István Általános iskola nevet. A Széchenyi Alapítvány felajánlása nyomán az ünnepségsorozat keretében az aulában elhelyezték Petró András gróf Széchenyi Istvánt ábrázoló domborművét. Azóta minden tanévben szeptember 21-én tartja az iskola az immár hagyománnyá vált Széchenyi-napot, ahol átadásra kerül a Széchenyi emlékplakett és a város polgármestere által alapított vándorserleg. 1993 tavaszán pedig – Széchenyi halálának évfordulóján – leleplezték a két helyi alkotó Deér Gábor és Deér Zoltán szobrát, amelyet a művészek felajánlása nyomán a város adományozott az intézménynek.

Bősze István igazgató nyugdíjba vonulásakor 1999-ben vezetési feladatok ellátásával Adorján Gyöngyit bízta meg, akit 2000-ben az intézményvezetői pályázata alapján Bonyhád Város Képviselő Testülete igazgatónak nevezett ki.

2000 szeptemberében az Oktatási Minisztérium pályázata nyomán indult a Comenius 2000 program, melynek célja az iskola fejlesztésére irányuló minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

Az intézmény szakmai munkájának elismeréseként a minisztérium „… A 2002. évi Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton oklevél elismerésben részesített intézmény a Partnerközpontúság Díj kategóriában.”

A 2003/ 2004. tanévtől alapfokú művészeti táncoktatás keretében modern tánc és kortárs tánc tagozat indult.

A 2005/2006. tanévtől az intézmény a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Pedagógiai Intézete Tolna megyei általános iskolai konzorciumi partnereként, mint Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ vett részt a kompetencia-alapú oktatás programcsomagjainak tesztelésében az intézményi bevezetésben és a követő intézmények részére az elterjesztésben.

A 2007/2008. tanévben az igazgató személyét Bonyhád Város Önkormányzata az intézményrendszer átszervezésével bízta meg, amelyet oktatási referensként látott el, ezért ettől a tanévtől a vezetői feladatokat Szabó Béláné látja el.

Bonyhád Város Képviselő-testülete döntése alapján az oktatási intézmények átszervezéseként 2008. július elsejétől a Bonyhádi Oktatási és Nevelési Intézmény (BONI) tagintézményeként működnek az iskolák. A Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény a Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézménnyel, a kakasdi Bezerédj Amália Általános Iskolai Tagintézménnyel alkot intézményi egységet, s a művészetoktatás külön intézményegységbe került.

2011. július elsején megszűnt a BONI Arany János Egységes Iskola. Tagintézményünk diákjai lettek a volt iskola 2-6. évfolyamú osztályok. 28 tanulócsoportos, 750 fős iskola lettünk. Az iskolavezetés a tanári kar támogatásával közös alapokra helyezte, az elfogadott és támogatott pedagógiai koncepciót és szokásrendet. A hagyományokat tiszteletben tartva egy közös jövőkép építésére szervezte meg a csapatmunkát. Az egykori BONI Arany János Egységes Iskola archivált honlapja megtekinthető a http://archiv.aranyjanosiskola.hu/ weboldalon.

2013.01.01-jével iskolánk karbantartói a BONYCOM kft. alkalmazásába kerültek, a takarítók munkáját és alkamzását a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Létrejöttek a tankerületek, a bonyhádi tankerület iskolánk fenntartójává vált, Bonyhád Város Önkormányzata a működtetés feladatát megtartotta.

Megvátozott iskolánk neve is: Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Tagintézménye lett új nevünk.

2013.03.01-jén az uszoda működtetője a BONYCOM Kft. lett. Egy úszómester a tankerület alkalmazásába került, a többi uszodai dolgozó munkáltatója a Kft. lett.

Az iskola szakmai műhelyként, a kistérség szakmai központjaként vezeti a Völgységi Iskolaszövetséget, s a kompetencia alapú oktatás bázisiskolájaként mentoraival részt vesz a tapasztalatok átadásában és a regionális szinten szerveződő Kompetencia Központ munkájában.

2014.01.01. Iskolánk tagintézmény státusza megszűnt. Székhelyintézménye lettünk a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának.

2014. augusztus 18-tól iskolánk vezetői a közoktatási törvény változásai miatt az integrált intézmény intézményvezető helyettesei lettek. Alapfeladataik közé tartozik a továbbiakban is a BÁI Széchenyi István Általános Iskola igazgatói és igazgatóhelyettesi feladatai.

 

2019. április 21.
  • A mai napon nincs esemény.

eseménynaptár Eseménynaptár

<
>
2019 április
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A tehetségről mindenkinek

Iskolai projekt