Jelenlegi tanítási hét: „A”

Az iskola története

Az 1980-as évek elején, Bonyhádon két általános iskola működött. A tanulólétszám növekedése következtében több szükségtanteremben, 11 helyszínen folyt ekkor a városban az alapfokú oktatás, így szükségessé vált a Fáy lakótelep központjában új iskola létesítése.

A III. sz. Általános Iskola első tanévét a megye legmodernebb intézményeként 1984-ben kezdte meg Bősze István igazgatásával. A 28 tanulócsoportban 822 tanuló vehette birtokba a 24 tantermet, a szaktantermeket, a 600 m2-es tornatermet, a könyvtárat és az 1000 adagos éttermet.

Az 55 fős tantestület a másik két intézmény tanári karából vált ki, illetve új pedagógusok felvételére is sor került. Az első tanévben a 8 osztályos képzési- és napközis rendszerű iskolában az emelt szintű német nyelv oktatását kezdték meg.

1989-ben felépült a Városi Tanuszoda, így az 1989/1990-es tanévtől bevezették az emelt szintű úszás oktatását is. Ettől a tanévtől a szülői igényeknek megfelelően az emelt szintű angol nyelv oktatását is beépítették képzési rendszerükbe. Az 1992/93. tanévtől első és második évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyból fejlesztő csoport működik.

A város polgármestere Oroszki István kezdeményezése 1999-ben Széchenyi István születésének bicentenáriuma tiszteletére a III. Sz. Általános Iskola Széchenyi István országos vetélkedősorozatot hirdetett. Az egy éves versenysorozat döntőjéhez kapcsolódóan, 1992. szeptember 25-én ünnepélyes keretek között vette fel a Széchenyi István Általános iskola nevet. A Széchenyi Alapítvány felajánlása nyomán az ünnepségsorozat keretében az aulában elhelyezték Petró András gróf Széchenyi Istvánt ábrázoló domborművét. Azóta minden tanévben szeptember 21-én tartja az iskola az immár hagyománnyá vált Széchenyi-napot, ahol átadásra kerül a Széchenyi emlékplakett és a város polgármestere által alapított vándorserleg. 1993 tavaszán pedig – Széchenyi halálának évfordulóján – leleplezték a két helyi alkotó Deér Gábor és Deér Zoltán szobrát, amelyet a művészek felajánlása nyomán a város adományozott az intézménynek.

Bősze István igazgató nyugdíjba vonulásakor 1999-ben vezetési feladatok ellátásával Adorján Gyöngyit bízta meg, akit 2000-ben az intézményvezetői pályázata alapján Bonyhád Város Képviselő Testülete igazgatónak nevezett ki.

2000 szeptemberében az Oktatási Minisztérium pályázata nyomán indult a Comenius 2000 program, melynek célja az iskola fejlesztésére irányuló minőségbiztosítási rendszer kiépítése.

Az intézmény szakmai munkájának elismeréseként a minisztérium „… A 2002. évi Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton oklevél elismerésben részesített intézmény a Partnerközpontúság Díj kategóriában.”

A 2003/ 2004. tanévtől alapfokú művészeti táncoktatás keretében modern tánc és kortárs tánc tagozat indult.

A 2005/2006. tanévtől az intézmény a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Pedagógiai Intézete Tolna megyei általános iskolai konzorciumi partnereként, mint Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ vett részt a kompetencia-alapú oktatás programcsomagjainak tesztelésében az intézményi bevezetésben és a követő intézmények részére az elterjesztésben.

A 2007/2008. tanévben az igazgató személyét Bonyhád Város Önkormányzata az intézményrendszer átszervezésével bízta meg, amelyet oktatási referensként látott el, ezért ettől a tanévtől a vezetői feladatokat Szabó Béláné látja el.

Bonyhád Város Képviselő-testülete döntése alapján az oktatási intézmények átszervezéseként 2008. július elsejétől a Bonyhádi Oktatási és Nevelési Intézmény (BONI) tagintézményeként működnek az iskolák. A Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézmény a Vörösmarty Mihály Általános Iskolai Tagintézménnyel, a kakasdi Bezerédj Amália Általános Iskolai Tagintézménnyel alkot intézményi egységet, s a művészetoktatás külön intézményegységbe került.

2011. július elsején megszűnt a BONI Arany János Egységes Iskola. Tagintézményünk diákjai lettek a volt iskola 2-6. évfolyamú osztályok. 28 tanulócsoportos, 750 fős iskola lettünk. Az iskolavezetés a tanári kar támogatásával közös alapokra helyezte, az elfogadott és támogatott pedagógiai koncepciót és szokásrendet. A hagyományokat tiszteletben tartva egy közös jövőkép építésére szervezte meg a csapatmunkát. Az egykori BONI Arany János Egységes Iskola archivált honlapja megtekinthető a http://archiv.aranyjanosiskola.hu/ weboldalon.

2013.01.01-jével iskolánk karbantartói a BONYCOM kft. alkalmazásába kerültek, a takarítók munkáját és alkamzását a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el. Létrejöttek a tankerületek, a bonyhádi tankerület iskolánk fenntartójává vált, Bonyhád Város Önkormányzata a működtetés feladatát megtartotta.

Megvátozott iskolánk neve is: Bonyhádi Általános Iskola Széchenyi István Tagintézménye lett új nevünk.

2013.03.01-jén az uszoda működtetője a BONYCOM Kft. lett. Egy úszómester a tankerület alkalmazásába került, a többi uszodai dolgozó munkáltatója a Kft. lett.

Az iskola szakmai műhelyként, a kistérség szakmai központjaként vezeti a Völgységi Iskolaszövetséget, s a kompetencia alapú oktatás bázisiskolájaként mentoraival részt vesz a tapasztalatok átadásában és a regionális szinten szerveződő Kompetencia Központ munkájában.

2014.01.01. Iskolánk tagintézmény státusza megszűnt. Székhelyintézménye lettünk a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának.

2014. augusztus 18-tól iskolánk vezetői a közoktatási törvény változásai miatt az integrált intézmény intézményvezető helyettesei lettek. Alapfeladataik közé tartozik a továbbiakban is a BÁI Széchenyi István Általános Iskola igazgatói és igazgatóhelyettesi feladatai.

 

2018. június 19.
  • A mai napon nincs esemény.

eseménynaptár Eseménynaptár

<
>
2018 június
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tanévzáró értekezlet
2018. június 27. (szerda)
Zöld nap, utolsó tanítási nap
2018. június 15. (péntek)
Tanévzáró, ballagása
2018. június 16. (szombat)
Osztályozó értekezlet 15 óra
2018. június 12. (kedd)
Határtalanul értékelés
2018. június 11. (hétfő)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 8. (péntek)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 7. (csütörtök)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 6. (szerda)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 5. (kedd)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 4. (hétfő)
A tehetségről mindenkinek

Iskolai projekt