Civil szervezetek

Bontakozó Tehetségért Alapítvány

Adószám: 18853119-1-17

Elnök: Szabóné Bőte Ilona

Az alapítványunk 1995-ben alakult.

Az alapítvány képviselője a kuratórium.

Az alapítvány által támogatott tevékenységi körök:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Tanulók részvétele az alapítvány által támogatott önképző körökben: (matematika, képzőművészet, anyanyelv és idegen nyelv, továbbá minden olyan önképző kör, melynek működését a kuratórium az adott tanév szeptember 10-ig jóváhagy.)

Tanulók számára kiírt pénzdíjas pályázatok. (Olyan fejlesztő feladatok megoldása, mely az iskola számára továbbiakban felhasználható: képzőművészet, környezetvédelem, iskolatörténet.)

A pénzdíjak odaítéléséről nyílt pályázat útján a kuratórium dönt.

A kuratórium  hozzájárul azon szakmai jellegű táborok költségeihez, melynek célja kimondottan a tanulók valamilyen irányú – az iskola pedagógiai céljaival összhangban – fejlesztését tűzze ki.

A kuratórium a tanulók különböző versenyeken való részvételi díjához kétféle módon járulhat hozzá. Szociális alapon, melyet a tanuló szaktanárának vagy szülőjének írásbeli kérése alapján egyénileg bírál el, vagy a tanuló kimagasló versenyeredménye alapján külön kérés nélkül utólag megtérít.

A kuratórium tanév végén jutalmazhatja – külön egyéni elbírálás alapján – azon pedagógusok munkáját, akik a tanulók tanórán kívüli fejlesztésében kiemelkedő eredményeket értek el.

 

Botond Diáksport Egyesület Bonyhád

Adószám: 18860706-1-17

Elnök: Völgyi István

Egyesületünk 2000-ben alakult.

Jelenleg kettő sportági csoport működik: atlétika szakosztály 54 fővel, és úszó szakosztály 30 fővel.

Atlétika edzéseink helyszíne: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Edzések időpontja: hétfő, kedd, szerda, csütörtök – 15.30 – 17.00
Edzők: Schwarcz Katalin, Völgyi István
Úszók edzője: Gulyás Péter

Tagdíj: 3000 Ft/félév

A DSE  általános célja:

– a diákok egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra nevelése,
– személyiségük fejlesztése
– jártasságaik, készségeik bővítése,
– a testedzésben, sportolásban rejlő nevelési lehetőségek kiaknázása,
– a sportolási, versenyzési igények felkeltése, ill. kielégítése,
– a sportban tehetséges tanulók kiválasztása és gondozásának elősegítése

Konkrét céljaink:

– az atlétika és az úszás sportágak népszerűsítése az iskolánk tanulói körében,
– Az atlétika szakosztályunk létszámának folyamatos bővítése – különös tekintettel a 3-4. osztályos tanulókra,
– városi, megyei, országos versenyeken sikeres szereplés

 

Völgység Iskolaszövetség

Az egyesület neve: Völgység Iskolaszövetség
Számlaszám: 71800013-11120827-00000000 Völgység – Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád
Adószám: 18866159-1-17
Cégbejegyzés száma: Pk. 60.133/2003/2, 2004. 01. 08.
Nyilvántartási szám: 1429.
Címe: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
Tel.: 74/451-933
Fax: 74/550-297
A szervezet jogállása: egyesület

Elnök: Adorján Gyöngyi
Elnökhelyettes: Szabó Béláné

Az alapítvány célja:

A Völgység Iskolaszövetség szakmai társulás, melynek legfőbb célja a helyi iskolafejlesztési elképzelések összefogása, a társult iskolák pedagógiai, szakmai segítése, a pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi szervezése.
A kistérség sajátos nevelési-oktatási érdekeinek megjelenítése és annak képviselete.
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése.
Az egyesületbe tömörülő autonóm iskolák szakmai érdekképviselete.
Azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek összefogása, amelyek a szakmailag önálló sajátos arculatú iskolák kialakítását tűzik ki céljukként.
Az egyesületbe tartozó iskolák segítése egymás tapasztalatainak átadásában, a helyi, s már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása.
Együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melyeknek célkitűzései nem ellenkeznek egyesületünk célkitűzéseivel.
Kistérségi szakmai munkaműhelyek működtetése.

Az alapítvány feladata:

– Szakmai információk szolgáltatása,
– Továbbképzés szervezése,
– Tanulmányi versenyek szervezése,
– Közreműködés pedagógiai mérésekben,
– Minőségfejlesztés,
– Integrált nevelés,
– Digitális fejlesztés,
– Pedagógushelyettesítő rendszer, áttanítás szervezése,
– Rendszeres igazgatói értekezletek szervezése,
– Az egyesület érdekképviselete a megyei szakmai fórumokon.
Az egyesület vállalt tevékenységét csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.
Gazdálkodásának eredményét nem osztja fel, az alapszabályban meghatározott célokra fordítja.

Az egyesület tagjai:

Völgység településének általános iskolái
– Bátaapáti
– Bonyhád
– Cikó
– Györe
– Kakasd
– Mórágy
– Nagymányok
– Tevel

Az alapítvány támogatásának módozatai:
– pénz adomány (befizetés folyószámlánkra ill. a kézipénztárba, üi.: Szabó Béláné)
– eszközvásárlás ill. átadás ( oktatástechnikai, berendezési tárgy, sporteszköz stb.)
– SZJA 1%-a magánszemélyek esetén (adószám, alapítvány nevének megjelölésével adóbevalláskor)