Jelenlegi tanítási hét: „A”

Civil szervezetek

Bontakozó Tehetségért Alapítvány

Adószám: 18853119-1-17

Elnök: Szabóné Bőte Ilona

Az alapítványunk 1995-ben alakult.

Az alapítvány képviselője a kuratórium.

Az alapítvány által támogatott tevékenységi körök:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Tanulók részvétele az alapítvány által támogatott önképző körökben: (matematika, képzőművészet, anyanyelv és idegen nyelv, továbbá minden olyan önképző kör, melynek működését a kuratórium az adott tanév szeptember 10-ig jóváhagy.)

Tanulók számára kiírt pénzdíjas pályázatok. (Olyan fejlesztő feladatok megoldása, mely az iskola számára továbbiakban felhasználható: képzőművészet, környezetvédelem, iskolatörténet.)

A pénzdíjak odaítéléséről nyílt pályázat útján a kuratórium dönt.

A kuratórium  hozzájárul azon szakmai jellegű táborok költségeihez, melynek célja kimondottan a tanulók valamilyen irányú - az iskola pedagógiai céljaival összhangban - fejlesztését tűzze ki.

A kuratórium a tanulók különböző versenyeken való részvételi díjához kétféle módon járulhat hozzá. Szociális alapon, melyet a tanuló szaktanárának vagy szülőjének írásbeli kérése alapján egyénileg bírál el, vagy a tanuló kimagasló versenyeredménye alapján külön kérés nélkül utólag megtérít.

A kuratórium tanév végén jutalmazhatja - külön egyéni elbírálás alapján - azon pedagógusok munkáját, akik a tanulók tanórán kívüli fejlesztésében kiemelkedő eredményeket értek el.

 

Botond Diáksport Egyesület Bonyhád

Adószám: 18860706-1-17

Elnök: Völgyi István

Egyesületünk 2000-ben alakult.

Jelenleg kettő sportági csoport működik: atlétika szakosztály 54 fővel, és úszó szakosztály 30 fővel.

Atlétika edzéseink helyszíne: Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Edzések időpontja: hétfő, kedd, szerda, csütörtök – 15.30 – 17.00
Edzők: Schwarcz Katalin, Völgyi István
Úszók edzője: Gulyás Péter

Tagdíj: 3000 Ft/félév

A DSE  általános célja:

- a diákok egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra nevelése,
- személyiségük fejlesztése
- jártasságaik, készségeik bővítése,
- a testedzésben, sportolásban rejlő nevelési lehetőségek kiaknázása,
- a sportolási, versenyzési igények felkeltése, ill. kielégítése,
- a sportban tehetséges tanulók kiválasztása és gondozásának elősegítése

Konkrét céljaink:

- az atlétika és az úszás sportágak népszerűsítése az iskolánk tanulói körében,
- Az atlétika szakosztályunk létszámának folyamatos bővítése – különös tekintettel a 3-4. osztályos tanulókra,
- városi, megyei, országos versenyeken sikeres szereplés

 

Völgység Iskolaszövetség

Az egyesület neve: Völgység Iskolaszövetség
Számlaszám: 71800013-11120827-00000000 Völgység - Hegyhát Takarékszövetkezet Bonyhád
Adószám: 18866159-1-17
Cégbejegyzés száma: Pk. 60.133/2003/2, 2004. 01. 08.
Nyilvántartási szám: 1429.
Címe: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
Tel.: 74/451-933
Fax: 74/550-297
A szervezet jogállása: egyesület

Elnök: Adorján Gyöngyi
Elnökhelyettes: Szabó Béláné


Az alapítvány célja:

A Völgység Iskolaszövetség szakmai társulás, melynek legfőbb célja a helyi iskolafejlesztési elképzelések összefogása, a társult iskolák pedagógiai, szakmai segítése, a pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi szervezése.
A kistérség sajátos nevelési-oktatási érdekeinek megjelenítése és annak képviselete.
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése.
Az egyesületbe tömörülő autonóm iskolák szakmai érdekképviselete.
Azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek összefogása, amelyek a szakmailag önálló sajátos arculatú iskolák kialakítását tűzik ki céljukként.
Az egyesületbe tartozó iskolák segítése egymás tapasztalatainak átadásában, a helyi, s már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása.
Együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melyeknek célkitűzései nem ellenkeznek egyesületünk célkitűzéseivel.
Kistérségi szakmai munkaműhelyek működtetése.

Az alapítvány feladata:

- Szakmai információk szolgáltatása,
- Továbbképzés szervezése,
- Tanulmányi versenyek szervezése,
- Közreműködés pedagógiai mérésekben,
- Minőségfejlesztés,
- Integrált nevelés,
- Digitális fejlesztés,
- Pedagógushelyettesítő rendszer, áttanítás szervezése,
- Rendszeres igazgatói értekezletek szervezése,
- Az egyesület érdekképviselete a megyei szakmai fórumokon.
Az egyesület vállalt tevékenységét csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.
Gazdálkodásának eredményét nem osztja fel, az alapszabályban meghatározott célokra fordítja.

Az egyesület tagjai:

Völgység településének általános iskolái
- Bátaapáti
- Bonyhád
- Cikó
- Györe
- Kakasd
- Mórágy
- Nagymányok
- Tevel

Az alapítvány támogatásának módozatai:
- pénz adomány (befizetés folyószámlánkra ill. a kézipénztárba, üi.: Szabó Béláné)
- eszközvásárlás ill. átadás ( oktatástechnikai, berendezési tárgy, sporteszköz stb.)
- SZJA 1%-a magánszemélyek esetén (adószám, alapítvány nevének megjelölésével adóbevalláskor)

2018. június 19.
  • A mai napon nincs esemény.

eseménynaptár Eseménynaptár

<
>
2018 június
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tanévzáró értekezlet
2018. június 27. (szerda)
Zöld nap, utolsó tanítási nap
2018. június 15. (péntek)
Tanévzáró, ballagása
2018. június 16. (szombat)
Osztályozó értekezlet 15 óra
2018. június 12. (kedd)
Határtalanul értékelés
2018. június 11. (hétfő)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 8. (péntek)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 7. (csütörtök)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 6. (szerda)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 5. (kedd)
Erdély kirándulás, osztálykirándulások
2018. június 4. (hétfő)
A tehetségről mindenkinek

Iskolai projekt