Diákétkeztetés

Iskolánkban az étkeztetést a TS-Gastro Kft. biztosítja.

Ebéd ki- és bejelentését, változtatási igényt tárgynapon 6:30-7:20 óráig lehet a GESZ ( díjbeszedők ) felé jelezve lemondani vagy módosítani, étkező nevének, oktatási/nevelési intézményének nevével, osztályának és a lemondás időtartamának megjelölésével. A 7:20 óra után érkezett igényeket a tárgynapot követő naptól veszik figyelembe.

Lemondani / módosítani az alábbi telefonszámokon lehet:

74/500-225

74/500-227

 

Amennyiben az intézményi étkezés térítési díj fizetésére kötelezett szülő a térítési díjat a tárgyhónap 30. napjáig nem fizeti meg, a GESZ 15 napos fizetési határidő kitűzésével, fizetési felszólítást küld.

Kérjük, a zavartalan ellátás érdekében a tanuló hiányzása esetén az ingyenes étkezők is a ki- és bejelentést szíveskedjenek megtenni!

Befizetési határidő az aktuális hónap 30-ig.

Lehetséges fizetési módok:

  • készpénz

A pénztár nyitva tartása minden hónap 10-17. napján és a hónap utolsó hétfőjén:

hétfő, szerda, csütörtök: 6.30-14.50

kedd: 6.30-17.00

péntek: 6.30-11.30

  • csoportos beszedés
  • Netbank-on keresztül a szülő utal (telefonon egyeztetni kell az utalandó összeget)

A befizetés helye: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. (volt okmányiroda)

Kedvezmények:

  • Gyermekvédelmi támogatás – ingyenes étkezés (Gyermekvédelmi támogatás határozat)
  • Nagycsaládos – 50 % kedvezmény (Kincstártól igazolás családi pótlék folyósításról)
  • Tartósan beteg – 50 % kedvezmény (Igazolás tartós betegségről)

Étkezési díjak:

Teljes díj 50 %-os díj
Teljes ellátás 579 Ft/nap 290 Ft/nap
Tízórai + ebéd 493 Ft nap 247 Ft/nap
Ebéd 401 Ft/nap 201 Ft/nap
Diétás – csak ebéd 579 Ft/nap 290 Ft/nap

 

A speciális étkezést szülői igény benyújtásával és jogosultságot igazoló szakorvosi vélemény csatolásával kezdeményezhetik az arra jogosultak a díjbeszedési irodában.

Az étkezéssel kapcsolatos visszajelzésüket Miháczi Istvánné díjbeszedőnél tehetik meg. (7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. volt okmányiroda)