Határtalanul 2018

HAT-18-01-0217 Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely)

Elnyert összeg: 2.490.000 FT

Projekt vezető: Hajdu Sándor

Megvalósításban közreműködők: Hütterné kasper Enikő, nagyné Friedrick Valéria

Beszámoló:

Nem tudom rangsorolni a tanulmányút eredményeit, úgy gondolom, nagyon sok „legfontosabb” értéke van erdélyi utunknak. Mindenféle sorrendiség nélkül ezek azok az értékek, megtapasztalások:

  • a határ átlépése és többszáz km. megtétele után is szép magyar beszéd, magyar felíratok,
  • a tanult vagy tanulandó történelmi, földrajzi, biológiai ismeretek, értékek saját szemmel tapasztalása,
  • megismerkedés egy ottani általános iskola napi, heti, éves programjával, tantárgyaival, vizsgarendszerével, a diákság életével
  • diákkapcsolatok kialakítása
  • az ottani, magyarsággal kapcsolatos kulturális, egyházi építmények megismerése,
  • az ott élő székelység nehézségei a magyarsággal, a múlttal, a jelennel kapcsolatban, az emlékek ápolása, és a jövőben való bizakodás megtapasztalása,
  • Csíksomlyó szellemének megérzése,
  • és mivel pályázatunk címében szerepelt Mátyás király, így természetesen minden olyan új ismeret megszerzése, régi ismeretek felelevenítése a helyszíneken, mik vele és a Hunyadiakkal kapcsolatosak.

Előkészítő foglalkozás időpontja: 2019.04.30.

Rövid leírás:

Az utazás bemutatása, illetve az ezzel kapcsolatos információk, megtanulnivalók átadása a diákság számára. A Ki tud többet Erdélyről? vetélkedő meghirdetése.

Az utazáson részt vett diákok száma: 42

Az utazáson részt vett kísérőtanárok száma: 3

Utazás kezdőnapja: 2019.05.27.

Visszaérkezés napja: 2019.05.31.

Az utazás során érintett települések felsorolása: Arad, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Segesvár-Fehéregyháza, Székelyudvarhely, Kápolnásfalu, Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Brassó, Farkaslaka, Korond, Bözödújfalu, Szováta, Marosvásárhely, Magyarlóna, Kolozsvár, Királyhágó, Nagyvárad

Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása:

Ízelítő Erdélyből, a székelység történelméből, mindabból, ami egyszer területileg is hozzánk tartozott. Felhasználva ismereteiket, egy-egy újabb ismeretszeletet nyújtottunk át diákjainknak komplex módon mindezekből. Kihasználva az általuk eddig tanultakat, új tudást adtunk, s lehetővé tettük, hogy személyesen tapasztalják meg mindazt, amiről eddig csak hallottak, olvastak a különböző órákon.

Közös tevékenység a Kriza János Általános Iskola Kápolnásfalu, Kékiringó Néptáncegyüttes Székelyudvarhely közösségekkel:

  • Megismerkedtünk az iskola életével, közös játékprogram, könyvadományok átadása.
  • Néptáncbemutató, ismerkedés, tánctanulás, közös tánc.

Értékelő óra időpontja: 2019.06.03.

Nem egy, hanem több tantárgyból tartottunk értékelő órát, ahol a pedagógusok értékelték a megvalósult programokat, illetve a diákok mutatták be rajzaikkal, fényképeikkel, fogalmazásaikkal, miként látták ők erdélyi utazásunkat. Nagyszerű fogalmazások születtek és kiválóan oldották meg az utazással kapcsolatos, érdekes kérdésekkel teli feladatlapokat. Több Power Point bemutatóval színesítettük ezeket az órákat.

Bonyhád, 2019.06. 18.

Készítette: Hajdu Sándor

 

Fábián Eszter 7. b osztályos tanuló élménybeszámolója: elmenybeszamolo-2019

Képek, videók a felejthetetlen erdélyi útról:>