Helyi tantervek

Tisztelt Érdeklődők!

Iskolánk helyi tantervének nyilvánossága segítséget ad abban, hogy megismerjék oktatásunk kötelező és választható tantárgyainak tananyagtartalmát, követelményeit. Bízunk benne, hogy segítséget nyújt az iskolaválasztók és a követelményeket szem előtt tartók számára. Kérdéseikkel keressék az iskolavezetést és szakmai vezetőket!

A helyi tanterv az első és ötödik évfolyamtól kerül bevezetésre felmenő rendszerben 2013 szeptemberétől. A 2008 évtől érvényben lévő és felmenő rendszerben kifutó helyi tanterveket iskolánk könyvtárában tudják elérni.

 

Alsó tagozat helyi tanterve

 

Matematika 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Környezetismeret 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Angol idegen nyelv 1-4. évfolyam és emelt szintű angol idegen nyelv 4. évf. (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Német idegen nyelv 4. évfolyam (2013 év szeptembertől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Német nemzetiségi nyelv és népismeret 1-4. évfolyam (2013 évtől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Testnevelés és sport / emelt szintű testnevelés és sport 1-4. évfolyam (2013 évtől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam (2013 szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Ének-zene 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Informatika 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Erkölcstan 1-4. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

 

Felső tagozat helyi tanterve

 

Magyar-nyelv és irodalom 5-6. (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben kerül bevezetésre)

Magyar irodalom 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Magyar nyelv 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Matematika 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Természetismeret 5-6. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Földrajz 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Fizika 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Kémia 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Hon- és népismeret 5. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Kémia 7-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Német nemzetiségi nyelv 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Német népismeret 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Angol idegen nyelv (1 óra)  4-8. évfolyam (2017 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Angol idegen nyelv 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Emelt szintű angol nyelv 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Testnevelés és sport / emelt szintű testnevelés és sport 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Vizuális kultúra 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Technika, életvitel és gyakorlat 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Ének-zene 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Informatika 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Informatika 6-8. évfolyam (2013 szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)

Erkölcstan 5-8. évfolyam (2013 év szeptemberétől felmenő rendszerben került bevezetésre)