NTP-TFJ-19-0260

NTP-TFJ-19-0060

A pályázat címe: Játékok és könyvek a tehetséggondozás szolgálatában

 Elnyert támogatási összeg: 700 000FT

Az általános iskolai tanulók életkoruknál fogva sokoldalú fejlesztést kapnak 1-8. évfolyamon. A gyerekek motiválása és komplex fejlesztése érdekében a Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának köszönhetően fejlesztő és képességfejlesztő játékokat vásároltunk, amelyeket elsősorban tanórán és tanórán kívül kívánunk használni.

Az eszközök bevonásával és a program megvalósításával fejlődik a résztvevő tanulók probléma megfogalmazása, problémamegoldó-, elemzési-, kutatási képessége. Olyan szociális viselkedési mintákat tanulnak meg, amelyek segítségükre válnak egyéni és csapatversenyekben. A tehetséggondozó foglalkozások erősítik a logikai- matematikai és nyelvi  tehetségterület kompetenciáinak fejlődését és a tanuláshoz való pozitív viszonyukat is.

Vásárolt eszközök:

logikai – matematikai tehetségterületet érintő eszközök: 73 db

nyelvészeti tehetségterületet érintő eszközök: 54 db

A váratlanul kialakult tantermen kívüli online oktatás nem tette lehetővé, hogy a célcsoport számára a tervezett módon építsük be az eszközöket pedagógiai munkánkba. Az online oktatás során felügyeleten részt vevő gyerekek örömmel ismerték meg és tanultak játékosan napi egy órában az új eszközökkel.

A pályázat azonosítója: