TÁMOP 3.1.7

TÁMOP-3.1.7 – Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése – TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0289

 „A BONI Széchenyi Tagintézmény pedagógusainak és szervezeti működésének felkészülése a példaértékű, bevált pedagógiai gyakorlatok elterjesztésére”

A projekt megvalósításával célunk, hogy kollégáink és vezetőink felkészültek legyenek a referencia intézmény feladatainak ellátására. Működésünk és Jó gyakorlataink mások számára mintaértékű legyen. Felkészültek legyünk a nevelési-oktatási példaértékű gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Bízunk benne, hogy fejlesztő munkánk eredményeként elnyerjük a minősítő referencia intézmény címet.

Ennek érdekében a projekt lehetőségeit kihasználva vezetőink és kollégáink képzéseken sajátítják el azokat a készségeket, képességet és attitűdöket, amelyek a horizontális és vertikális tudásátadáshoz és tanuláshoz, tapasztalatok átadáshoz,  valamint a szolgáltatói szerepkörhöz nélkülözhetetlenek.

Eszközbeszerzéseink arra irányultak, hogy a Jó gyakorlatok iskolai működtetéséhez a feltételeket folyamatosan biztosítani tudjuk: IKT eszközök, a tantervi folyamatok módszertanának megvalósítását támogató irodaszerek és anyagok.

A projekttel megvalósításával támogatást kapunk abban is, hogy mint „Kistérség Pont” intézmény feladatainkat szakmailag nagyobb hozzáértéssel, hatékonyabban és eredményesebben lássuk el.

A projekt iskolai költsége: 6 000 000 Ft

A pályázat által támogatott tevékenységek:

1. Részvétel a referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken:

– Referencia mentorpedagógusok felkészítése: Dr Szudi Lászlóné, Kaufmann-né Markóci Zsuzsanna, Nagyné Friedrich Valéria, Dománszky Zoltánné, Genslerné György Gyöngyi

– Hálózati együttműködés: Szabó Béláné, Somogyi Jánosné, Genslerné György Gyöngyi

– Referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszere: Genslerné György Gyöngyi és Dománszky Zoltánné

– PR tevékenység és célirányos kommunikáció: Holló Katalin és Vercse Adél

– Vezetőképzés: Szabó Béláné, Kocsis Gáborné Lamberti Judit és Benéné Kovács Edit

– Tantestületi képzés (a kooperatív tanulási technika módszertana) 12 fő részvételével: Dr Szudi Lászlóné, Varga Sándorné,Deér Júlia, Matkovits Márta, Nierné Földi Erika, Palkóné Kirch Erika, Hernyák Zsuzsanna, Berlinger Csilla, Palkovicsné János Etelka, Holló Kati, Kaufmann-né Karkóci Zsuzsanna, Hütterné Kasper Enikő

  2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

– Felkészülés a korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.

– A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása.

– Referencia intézményként való működés kiépítése.

– Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása.

 3. A referenciaintézményi portfólió kidolgozása:

– Működési rend kidolgozása

– A „jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása

– A szakmai műhelyek forgatókönyvének kidolgozása

– Értékelő lapok, fejlesztések kialakítása, illetve ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása

– Az intézményi alapdokumentumok szükséges módosításai

 4. A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

– 4 db laptop

– 3 db projektor

– 3 db Mimio mobil interaktív eszköz

 A képzéseket és a tanácsadói szolgáltatást a 4S Konzorciumtól (Tinta Tanácsadó, Qualy-Co, Qualitas, Horváth és Dubecz Tanácsadó) vásároltuk, a portfólió kidolgozását a képzéseken részt vett pedagógusok végzik el.

5. A megvalósítás eredménye:

Szolgáltatói portfólió

Felkészült kollégák

 Projektvezető: Kocsis Gáborné Lamberti Judit

Szakmai vezető: Szabó Béláné

Pénzügyi vezető: Györfiné Hahner Tímea