Jelenlegi tanítási hét: „A”

TÁMOP 3.1.7

TÁMOP-3.1.7 - Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése - TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0289

 „A BONI Széchenyi Tagintézmény pedagógusainak és szervezeti működésének felkészülése a példaértékű, bevált pedagógiai gyakorlatok elterjesztésére”

A projekt megvalósításával célunk, hogy kollégáink és vezetőink felkészültek legyenek a referencia intézmény feladatainak ellátására. Működésünk és Jó gyakorlataink mások számára mintaértékű legyen. Felkészültek legyünk a nevelési-oktatási példaértékű gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Bízunk benne, hogy fejlesztő munkánk eredményeként elnyerjük a minősítő referencia intézmény címet.

Ennek érdekében a projekt lehetőségeit kihasználva vezetőink és kollégáink képzéseken sajátítják el azokat a készségeket, képességet és attitűdöket, amelyek a horizontális és vertikális tudásátadáshoz és tanuláshoz, tapasztalatok átadáshoz,  valamint a szolgáltatói szerepkörhöz nélkülözhetetlenek.

Eszközbeszerzéseink arra irányultak, hogy a Jó gyakorlatok iskolai működtetéséhez a feltételeket folyamatosan biztosítani tudjuk: IKT eszközök, a tantervi folyamatok módszertanának megvalósítását támogató irodaszerek és anyagok.

A projekttel megvalósításával támogatást kapunk abban is, hogy mint „Kistérség Pont” intézmény feladatainkat szakmailag nagyobb hozzáértéssel, hatékonyabban és eredményesebben lássuk el.

A projekt iskolai költésge: 6 000 000 Ft

A pályázat által támogatott tevékenységek:

 1. Részvétel a referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken:

- Referencia mentorpedagógusok felkészítése: Dr Szudi Lászlóné, Kaufmann-né Markóci Zsuzsanna, Nagyné Friedrich Valéria, Dománszky Zoltánné, Genslerné György Gyöngyi

- Hálózati együttműködés: Szabó Béláné, Somogyi Jánosné, Genslerné György Gyöngyi

- Referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszere: Genslerné György Gyöngyi és Dománszky Zoltánné

- PR tevékenység és célirányos kommunikáció: Holló Katalin és Vercse Adél

- Vezetőképzés: Szabó Béláné, Kocsis Gáborné Lamberti Judit és Benéné Kovács Edit

- Tantestületi képzés (a kooperatív tanulási technika módszertana) 12 fő részvételével: Dr Szudi Lászlóné, Varga Sándorné,Deér Júlia, Matkovits Márta, Nierné Földi Erika, Palkóné Kirch Erika, Hernyák Zsuzsanna, Berlinger Csilla, Palkovicsné János Etelka, Holló Kati, Kaufmann-né Karkóci Zsuzsanna, Hütterné Kasper Enikő

 2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

- Felkészülés a korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.

- A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása.

- Referencia intézményként való működés kiépítése.

- Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása.

 3. A referenciaintézményi portfólió kidolgozása:

- Működési rend kidolgozása

- A „jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása

- A szakmai műhelyek forgatókönyvének kidolgozása

- Értékelő lapok, fejlesztések kialakítása, illetve ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása

- Az intézményi alapdokumentumok szükséges módosításai

 4. A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

- 4 db laptop

- 3 db projektor

- 3 db Mimio mobil interaktív eszköz

 A képzéseket és a tanácsadói szolgáltatást a 4S Konzorciumtól (Tinta Tanácsadó, Qualy-Co, Qualitas, Horváth és Dubecz Tanácsadó) vásároltuk, a portfólió kidolgozását a képzéseken részt vett pedagógusok végzik el.

5. A megvalósítás eredménye:

Szolgáltatói portfólió : > : > : >

Felkészült kollégák : > : > : >

 Projektvezető: Kocsis Gáborné Lamberti Judit

Szakmai vezető: Szabó Béláné

Pénzügyi vezető: Györfiné Hahner Tímea

 

   

 

2018. április 24.
  • A mai napon nincs esemény.

eseménynaptár Eseménynaptár

<
>
2018 április
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tavaszi szünet utolsó napja
2018. április 3. (kedd)
Tavaszi szünet
2018. április 2. (hétfő)
Tűzoltóverseny
2018. április 27. (péntek)
Tehetség és sportnap
2018. április 21. (szombat)
Alsós szavalóverseny
2018. április 12. (csütörtök)
Alapműveleti matematika verseny
2018. április 11. (szerda)
Bázisintézményi pr.
2018. április 10. (kedd)
Digitális témahét 2. évfolyam
2018. április 13. (péntek)
Digitális témahét 2. évfolyam
2018. április 12. (csütörtök)
Digitális témahét 2. évfolyam
2018. április 11. (szerda)
Digitális témahét 2. évfolyam
2018. április 10. (kedd)
Határtalanul vetélkedő
2018. április 9. (hétfő)
A tehetségről mindenkinek

Iskolai projekt