Jelenlegi tanítási hét: „A”

TÁMOP 3.1.7

TÁMOP-3.1.7 - Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése - TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0289

 „A BONI Széchenyi Tagintézmény pedagógusainak és szervezeti működésének felkészülése a példaértékű, bevált pedagógiai gyakorlatok elterjesztésére”

A projekt megvalósításával célunk, hogy kollégáink és vezetőink felkészültek legyenek a referencia intézmény feladatainak ellátására. Működésünk és Jó gyakorlataink mások számára mintaértékű legyen. Felkészültek legyünk a nevelési-oktatási példaértékű gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét.

Bízunk benne, hogy fejlesztő munkánk eredményeként elnyerjük a minősítő referencia intézmény címet.

Ennek érdekében a projekt lehetőségeit kihasználva vezetőink és kollégáink képzéseken sajátítják el azokat a készségeket, képességet és attitűdöket, amelyek a horizontális és vertikális tudásátadáshoz és tanuláshoz, tapasztalatok átadáshoz,  valamint a szolgáltatói szerepkörhöz nélkülözhetetlenek.

Eszközbeszerzéseink arra irányultak, hogy a Jó gyakorlatok iskolai működtetéséhez a feltételeket folyamatosan biztosítani tudjuk: IKT eszközök, a tantervi folyamatok módszertanának megvalósítását támogató irodaszerek és anyagok.

A projekttel megvalósításával támogatást kapunk abban is, hogy mint „Kistérség Pont” intézmény feladatainkat szakmailag nagyobb hozzáértéssel, hatékonyabban és eredményesebben lássuk el.

A projekt iskolai költésge: 6 000 000 Ft

A pályázat által támogatott tevékenységek:

 1. Részvétel a referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására felkészítő képzéseken:

- Referencia mentorpedagógusok felkészítése: Dr Szudi Lászlóné, Kaufmann-né Markóci Zsuzsanna, Nagyné Friedrich Valéria, Dománszky Zoltánné, Genslerné György Gyöngyi

- Hálózati együttműködés: Szabó Béláné, Somogyi Jánosné, Genslerné György Gyöngyi

- Referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszere: Genslerné György Gyöngyi és Dománszky Zoltánné

- PR tevékenység és célirányos kommunikáció: Holló Katalin és Vercse Adél

- Vezetőképzés: Szabó Béláné, Kocsis Gáborné Lamberti Judit és Benéné Kovács Edit

- Tantestületi képzés (a kooperatív tanulási technika módszertana) 12 fő részvételével: Dr Szudi Lászlóné, Varga Sándorné,Deér Júlia, Matkovits Márta, Nierné Földi Erika, Palkóné Kirch Erika, Hernyák Zsuzsanna, Berlinger Csilla, Palkovicsné János Etelka, Holló Kati, Kaufmann-né Karkóci Zsuzsanna, Hütterné Kasper Enikő

 2. Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a következő területeken:

- Felkészülés a korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére.

- A referenciaintézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztések támogatása.

- Referencia intézményként való működés kiépítése.

- Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása és minőségbiztosítása.

 3. A referenciaintézményi portfólió kidolgozása:

- Működési rend kidolgozása

- A „jó gyakorlatok” átadásának eljárásrendje, minőségbiztosítása

- A szakmai műhelyek forgatókönyvének kidolgozása

- Értékelő lapok, fejlesztések kialakítása, illetve ezek visszacsatolási eljárásrendjének kidolgozása

- Az intézményi alapdokumentumok szükséges módosításai

 4. A referencia intézményi működést támogató eszközök beszerzése:

- 4 db laptop

- 3 db projektor

- 3 db Mimio mobil interaktív eszköz

 A képzéseket és a tanácsadói szolgáltatást a 4S Konzorciumtól (Tinta Tanácsadó, Qualy-Co, Qualitas, Horváth és Dubecz Tanácsadó) vásároltuk, a portfólió kidolgozását a képzéseken részt vett pedagógusok végzik el.

5. A megvalósítás eredménye:

Szolgáltatói portfólió : > : > : >

Felkészült kollégák : > : > : >

 Projektvezető: Kocsis Gáborné Lamberti Judit

Szakmai vezető: Szabó Béláné

Pénzügyi vezető: Györfiné Hahner Tímea

 

   

 

2019. április 21.
  • A mai napon nincs esemény.

eseménynaptár Eseménynaptár

<
>
2019 április
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A tehetségről mindenkinek

Iskolai projekt